برخی ماهی ها قادر به تشخیص رنگ در عمق 1500 متری سطح دریا هستند

رسانه کلیک – به استناد تحقیقات جدید، به نظر می رسد برخی ماهی ها قادر به تشخیص رنگ در تاریک ترین اعماق دریا باشند. این امر پیش از این غیرممکن به نظر می رسید. طبیعت می تواند در برخی شرایط بسیار خشن باشد، اما حیوانات در طول زمان روش های بسیار جالبی را برای تطبیق […]

نوشته برخی ماهی ها قادر به تشخیص رنگ در عمق 1500 متری سطح دریا هستند اولین بار در رسانه کلیک. پدیدار شد.