تاریخ برگزاری ششمین رویداد استارت‌آپ ویکند «شروع کن»

رسانه کلیک – ششمین رویداد استارت‌آپ ویکند «شروع کن» با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران،کارینوین، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و یونسکو در 11 الی 13 اردیبهشت 98 در محل دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار ‌می‌شود. رویکرد اختصاصی این رویداد استارت‌آپ «گردشگری» تعیین شده است که تیم برگزاری سعی بر آن دارند ضمن آموزش مفاهیم […]

نوشته تاریخ برگزاری ششمین رویداد استارت‌آپ ویکند «شروع کن» اولین بار در رسانه کلیک. پدیدار شد.