تمام افزونه های مرورگر فایرفاکس به دلیل یک مشکل غیر فعال شدند

تمام افزونه های مرورگر فایرفاکس به دلیل یک مشکل غیر فعال شدند

مرورگر فایرفاکس با مشکلی مواجه شده که بر اثر آن، تمامی افزونه‌های نصب شده‌ی کاربران به حالت غیرفعال درآمده‌ است.