داده‌های جمع‌آوری شده توسط گوگل و فیسبوک را مشاهده و دریافت کنید

داده‌های جمع‌آوری شده توسط گوگل و فیسبوک را مشاهده و دریافت کنید

فیسبوک و گوگل در خط مقدم استفاده از داده‌های کاربران قرار دارند و بسیاری از ما نمی‌دانیم که این غول‌ها چه اطلاعاتی جمع‌آوری می‌کنند.