دوران طلایی یوتیوب به پایان رسیده است

دوران طلایی یوتیوب به پایان رسیده است

برنامه‌سازهای مستقلی که به افزایش محبوبیت یوتیوب کمک کردند، اعتقاد دارند تغییرات ایجاد شده در آن، به زیان آن‌ها و خود پلتفرم است.