ساتیا نادلا؛ مدیری که مایکروسافت را به دوران اوج بازگرداند

ساتیا نادلا؛ مدیری که مایکروسافت را به دوران اوج بازگرداند

ساتیا نادلا در دوران مدیریت مایکروسافت توانست غول نرم‌افزاری را از موقعیتی نه‌چندان مناسب به باارزش‌ترین شرکت جهان تبدیل کند.