فیسبوک و چالشی برای تبدیل‌شدن به WeChat

فیسبوک و چالشی برای تبدیل‌شدن به WeChat

مارک زاکربرگ در اندیشه‌ی گسترش حوزه‌ی فعالیت‌های فیسبوک با الگوبرداری از WeChat است. درادامه، با چندوچون این تغییرات احتمالی و مسائل پیش روی اهالی منلوپارک بیشتر آشنا می‌شویم.