رباعیات خیام (عکس شعر)

نکته: برای مشاهده ی نگاره ها در سایز بزرگ باید آنها را در سیستم خود ذخیره کنید.

رباعیات خیام

رباعیات خیام

( 1 )

چون ابر به نوروز رخ لاله بشست ،  /  برخيز و بجام باده کن عزم درست ؛
کاين سبزه که امروز تماشاگه تست ،  /  فردا همه از خاک تو برخواهد رست !

.

خیام را چه گویم ، نمیدانم، خیام همان است که می دانیم و گفتن نمی توانیم. عمر خیام ستاره ی بی بدیل آسمان ایران است که همچنان برای جهانیان دلبری می کند و با نور دلفروز و گیرنده ی خویش چشمان مردمان را محو و خمار خویش می کند،بایست خیام را آنگونه توصیف کنیم که بود، خیام راستگو بود و از گفتن درونیات خویش ترسی نداشت، خیام آنچه می پنداشت می گفت نه آنچه خوشایند اطرافیانش باشد و این به درستی از رباعیات و نوشته های علمی این بزرگوار بر می آید، حکیم عمر خیام شخصی است که اشعار وی به هیچ وجه قابل تفسیر نیست، کسانی سعی دارند که این بزرگوار را به گونه ای دیگر به مردم معرفی کنند اما باید بدانیم که مهم ترین خصلتی که از اشعار و مجموع نوشته های به جامانده از این بزرگوار بر می آید راستی و درستی ایشان می باشد، بنابراین از چنین فردی بر نمی آید که شعر های افسانه ای بنویسد که مضحکه ی دست افرادی شود که از آن تفاسیر بی ربط بسازند. حدود 2-3 هزار رباعی را به عمر خیام نسبت می دهند اما تعداد زیادی از این رباعیات نسبت داده شده بی ربط و سست هستند. بعضی ادیبان درباره ی رباعیات ایشان تحقیق کرده اند و سعی کرده اند درست را از نادرست بسنجند، از آن جمله می توان محمد علی فروغی را نام برد که در نهایت 178 رباعی را از خود خیام می داند و یا صادق هدایت که 143 رباعی را از خود خیام می داند و بقییه رباعیات را کذب شمرده اند. آنچه ما میدانیم آن است که خیام جانمایه ی اندیشه ی خود را به صورت یک جام سیمین خوشتراش در آورده، مردمان خردمند با نگاه کردن به درون این جام به وضوح درون خویش را می بینند. خیام با این جام سیمین و پر از می ناب و تمام نشدنی جهانیان را سرمست نموده است به طوری که امروز شناخته شده ترین شاعر پارسی گوی در گیتی هم حکیم نیشابور می باشد.

این شعر نگاره ها خرده تلاشیست برای آشنایی بیشتر فرزندان ایران زمین با این بزرگمرد سرزمینشان، باشد که از او بیاموزیم.

بقییه ی شعر نگاره ها در ادامه ی مطلب …

عکس شعر

عکس شعر

( 2 )

دل سر حيات اگر کماهي دانست ،  /  در مرگ هم اسرار الهي دانست ؛
امروز که با خودي ، ندانستي هيچ ،  /  فردا که ز خود روي چه خواهي دانست ؟

.

شعر مستی از خیام

شعر مستی از خیام

( 3 )

از آمدن و رفتن ما سودي کو؟  /  وز تار وجود عمر ما پودي کو؟
در چنبر چرخ جان چندين پاکان ،  /  مي سوزد و خاک مي شود، دودي کو؟

.

شعر کوتاه غمگین

شعر کوتاه غمگین

( 4 )

افسوس که نامه جواني طي شد،  /  وان تازه بهار زندگاني دي شد،
حالي که ورا نام جواني گفتند،  /  معلوم نشد که او کي آمد، کي شد!

.

اشعار زیبای خیام

اشعار زیبای خیام

( 5 )

اين کهنه رباط را که عالم نام است  /  آرامگه ابلق صبح و شام است ،
بزمي است که واماندة صد جمشيد است ،  /  گوريست که خوابگاه صد بهرام است !

.

عکس شعر های زیبا

عکس شعر های زیبا

( 6 )

گر آمدنم بمن بدي ، نامدمي .  /  ور نيز شدن بمن بدي ، کي شدمي ؟
به زان نبدي که اندرين دير خراب ،  /  نه آمدمي ، نه شدمي ، نه بدمي .

شعر نگاره

.

شعر های زیبای خیام

شعر های زیبای خیام

( 7 )

چون روزي و عمر بيش و کم نتوان کرد،  /  خود را بکم و بيش دژم نتوان کرد؛
کار من و تو چنانکه رأي من و تست  /  از موم بدست خويش هم نتوان کرد.

.

رباعیات خیام

رباعیات خیام

( 8 )

جامي است که عقل آفرين مي زندش ،  /  صد بوسه ز مهر بر جبين مي زندش ؛
اين کوزه گر دهر چنين جام لطيف  /  مي سازد و باز بر زمين مي زندش !

.

رباعیات خیام

رباعیات خیام

( 9 )

گويند که دوزخي بود عاشق و مست ،  /  قولي است خلاف ، دل در آن نتوان بست ،
گر عاشق و مست دوزخي خواهد بود،  /  فردا باشد بهشت همچون کف دست !

.

ترانه های خیام

ترانه های خیام

( 10 )

از تن چو برفت جان پاک من و تو،  /  خشتي دو نهند بر مغاک من و تو؛
وآنگه ز براي خشت گور دگران ،  /  در کالبدي کشند خاک من و تو.

.

رباعیات خیام + عکس شعر

رباعیات خیام + عکس شعر

( 11 )

بردار پياله و سبو اي دل جو،  /  بر گرد بگرد سبزه زار و لب جو؛
کاين چرخ بسي قد بتان مهرو،  /  صد بار پياله کرد و صد بار سبو!

رباعیات خیام

.

زیباترین شعر های خیام

زیباترین شعر های خیام

( 12 )

ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است  /  دریاب که هفتۀ دگر خاک شده است

می نوش و گلی بچین که تا در نگری  /  گل خاک شده است و سبزه خاشاک شده است

.

گلچین شعر های زیبا

گلچین شعر های زیبا

( 13 )

اي پير خردمند پگه تر برخيز،  /  وان کودک خاک بيز را بنگر تيز،
پندش ده و گو که ، نرم نرمک مي بيز،  /  مغز سر کيقباد و چشم پرويز!

.

شعر فلسفی خیام

شعر فلسفی خیام

( 14 )

يک قطره آب بود و با دريا شد،  /  يک ذرة خاک و با زمين يکتا شد،
آمد شدن تو اندرين عالم چيست ؟  /  آمد مگسي پديد و ناپيدا شد.

.

شعر خیام

شعر خیام

( 15 )

از جمله رفتگان اين راه دراز،  /  باز آمده اي کو که بما گويد راز؟
هان بر سر اين دو راهه از روي نياز،  /  چيزي نگذاري که نمي آيي باز!

.

شعر های کوتاه خیام

شعر های کوتاه خیام

( 16 )

اين کوزه چو من عاشق زاري بوده است ،  /  در بند سر زلف نگاري بوده است ؛
اين دسته که بر گردن او مي بيني :  /  دستي است که بر گردن ياري بوده است !

.

عکس نوشته های شعری

عکس نوشته های شعری

( 17 )

بسيار بگشتيم بگرد در و دشت ،  /  اندر همه آفاق بگشتيم بگشت ؛
کس را نشنيديم که آمد زين راه  /  راهي که برفت ، راهرو باز نگشت !

عکس نوشته

.

عکس شعر عمر خیام

عکس شعر عمر خیام

( 18 )

اي چرخ فلک خرابي از کينه تست ،  /  بيدادگري پيشه ديرینه تست ،
وي خاک اگر سينه تو بشکافند،  /  بس گوهر قيمتي که در سينه تست !

.

گلچین رباعیات خیام

گلچین رباعیات خیام

( 19 )

شيخي بزني فاحشه گفتا: مستي ،  /  هر لحظه بدام دگري پا بستي ؛
گفتا: شيخا، هر آنچه گوئي هستم ،  /  آيا تو چنانکه مي نمائي هستي ؟

.

عکس شعر عاشقانه

عکس شعر عاشقانه

( 20 )

ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم  /  وین یکدم عمر را غنیمت شمریم

فردا که از این دیر کهن در گذریم  /  با هفت هزار سالگان سر بسریم

رباعیات دلکش خیام

.

شعر های زیبای عمر خیام

شعر های زیبای عمر خیام

( 21 )

گر بر فلکم دست بدي چون يزدان ،  /  برداشتمي من اين فلک را ز ميان ؛
از نو فلک دگر چنان ساختمي ،  /  کازاده بکام دل رسيدي آسان .

.

شعر های مستی، رباعیات دلنشین خیام

شعر های مستی، رباعیات دلنشین خیام

( 22 )

هر ذره که بر روي زميني بوده است ،  /  خورشيد رخي ، زهره جبيني بوده است ،
گرد از رخ آستين به آزرم فشان ،  /  کان هم رخ خوب نازنيني بوده است .

.

مشهورترین شاعر ایرانی، خیام

مشهورترین شاعر ایرانی، خیام

( 23 )

اي بس که نباشيم و جهان خواهد بود،  /  ني نام ز ما نه نشان خواهد بود؛
زين پيش نبوديم و نبد هيچ خلل ،  /  زين پس چو نباشيم همان خواهد بود.

.

شعر حکیمانه ی عمر خیام

شعر حکیمانه ی عمر خیام

( 24 )

افسوس که سرمايه ز کف بيرون شد،  /  در پاي اجل بسي جگرها خون شد!
کس نامد از آنجهان که پرسم از وي :  /  کاحوال مسافران دنيا چون شد.

.

رباعیات خیام، زیباترین شعر ها

رباعیات خیام، زیباترین شعر ها

( 25 )

تا چند زنم بروي درياها خشت ،  /  بيزار شدم ز بت پرستان و کنشت ؛
خيام که گفت دوزخي خواهد بود؟  /  که رفت بدوزخ و که آمد ز بهشت ؟

.

گزیده ی رباعیات خیام

شعر های کوتاه و بامعنی

شعر های کوتاه و بامعنی

( 26 )

چون چرخ بکام يک خردمند نگشت ،  /  خواهي تو فلک هفت شمر، خواهي هشت
چون بايد مرد و آرزوها همه هشت ،  /  چه مور خورد به گور و چه گرگ بدشت .

خیام، شاعر خردمندان

.

زیباترین شعر های خیام

زیباترین شعر های خیام

( 27 )

آنانکه محيط فضل و آداب شدند،  /  در جمع کمال شمع اصحاب شدند،
ره زين شب تاريک نبردند بروز،  /  گفتند فسانه ای و در خواب شدند.

.

ترانه های عمر خیام

ترانه های عمر خیام

( 28 )

نيکي و بدي که در نهاد بشر است ،  /  شادي و غمي که در قضا و قدر است ،
با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل ،  /  چرخ از تو هزاربار بيچاره تر است .

.

عکس شعر جدید و زیبا

عکس شعر جدید و زیبا

( 29 )

افسوس که بي فايده فرسوده شديم ،  /  وز داس سپهر سرنگون سوده شديم ،
دردا و ندامتا که تا چشم زديم ،  /  نابوده بکام خويش ، نابوده شديم

.

شعر های متفکرانه + عکس نوشته ی شعر

شعر های متفکرانه + عکس نوشته ی شعر

( 30 )

هان کوزه گرا بپاي اگر هشياري ،  /  تا چند کني بر گل مردم خواري ؟
انگشت فريدون و کف کيخسرو،  /  بر چرخ نهاده اي ، چه مي پنداري ؟

شعر های زیبا

.

عکس نوشته ی شعر های خیام

عکس نوشته ی شعر های خیام

( 31 )

اجرام که ساکنان اين ايوانند،  /  اسباب تردد خردمندانند،
هان تا سر رشته خرد گم نکني ،  /  کانان که مدبرند سرگردانند!

.

گزیده ی رباعیات خیام

گزیده ی رباعیات خیام

( 32 )

آن بيخبران که در معني سفتند  /  در چرخ به انواع سخن ها گفتند؛
آگه چو نگشتند بر اسرار جهان ،  /  اول زنخي زدند و آخر خفتند!

.

عکس شعر های زیبا

عکس شعر های زیبا

( 33 )

اي دل چو حقيقت جهان هست مجاز،  /  چندين چه بري خواري ازين رنج دراز!
تن را به قضا سپار و با درد بساز،  /  کاين رفته قلم ز بهر تو نايد باز.

.

گلچین شعر های خیام (رباعیات)

گلچین شعر های خیام (رباعیات)

( 34 )

بر کوزه گري پرير کردم گذري ،  /  از خاک همي نمود هر دم هنري ؛
من ديدم اگر نديد هر بي بصري ،  /  خاک پدرم در کف هر کوزه گري .

.

زیباترین شعر خیام

زیباترین شعر خیام

( 35 )

چون عمر بسر رسد، چه بغداد چه بلخ ،  /  پيمانه چو پرشد، چه شيرين و چه تلخ ؛
خوش باش که بعد از من و تو ماه بسي ،  /  از سلخ بغره آيد، از غره بسلخ !

.

رباعیات زیبای حکیم عمر خیام

رباعیات زیبای حکیم عمر خیام

( 36 )

تا کي ز چراغ مسجد و دود کنشت ؟  /  تا کي ز زيان دوزخ و سود بهشت ؟
رو بر سر لوح بين که استاد قضا  /  اندر ازل آنچه بودني بود، نوشت .

.

شعر های عمر خیام نیشابوری

شعر های عمر خیام نیشابوری

( 37 )

دارنده چو ترکيب طبايع آراست ،  /  از بهر چه اوفکندش اندر کم و کاست ؟
گر نيک آمد، شکستن از بهر چه بود؟  /  ور نيک نيامد اين صور، عيب کراست ؟

.

عمر خیام نیشابوری + عکس نوشته

عمر خیام نیشابوری + عکس نوشته

( 38 )

مي پرسيدي که چيست اين نقش مجاز،  /  گر بر گويم حقيقتش هست دراز،
نقشي است پديد آمده از دريائي ،  /  وآنگاه شده بقعر آن دريا باز.

.

بهترین رباعی های خیام نیشابوری

بهترین رباعی های خیام نیشابوری

( 39 )

افلاک که جز غم نفزايند دگر،  /  ننهند بجا تا نربايند دگر؛
نا آمدگان اگر بدانند که ما  /  از دهر چه مي کشيم ، نايند دگر.

.

khayyam poems

khayyam poems

( 40 )

ايکاش که جاي آرميدن بودي ،  /  يا اين ره دور را رسيدن بودي ؛
کاش از پي صد هزار سال از دل خاک ،  /  چون سبزه اميد بردميدن بودي !

.

عکس نوشته های ساکت و تنها

گزیده ی شعر های خیام

( 41 )

چون حاصل آدمي درين جاي دو در،  /  جز درد دل و دادن جان نيست دگر:
خرم دل آنکه يک نفس زنده نبود،  /  و آسوده کسيکه خود نزاد از مادر!

.

شعر های دلکش خیام نیشابوری

شعر های دلکش خیام نیشابوری

( 42 )

هر چند که رنگ و روي زيباست مرا،  /  چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا،
معلوم نشد که در طربخانة خاک  /  نقاش ازل بهر چه آراست مرا؟

.

عکس شعر قشنگ

عکس شعر قشنگ

( 43 )

بر سنگ زدم دوش سبوي کاشي ،  /  سر مست بدم چو کردم اين اوباشي ؛
با من بزبان حال مي گفت سبو:  /  من چون تو بدم ، تو نيز چون من باشي !

رباعیات ناب خیام

.

گلچین رباعیات خیام

گلچین رباعیات خیام

( 44 )

ياران بموافقت چو ديدار کنيد،  /  بايد که ز دوست ياد بسيار کنيد؛
چون باده خوشگوار نوشيد بهم ،  /  نوبت چو بما رسد نگونسار کنيد.

.

عکس نوشته ی بهترین شعر های فارسی

عکس نوشته ی بهترین شعر های فارسی

( 45 )

اسرار ازل را نه تو داني و نه من ،  /  وين حرف معما نه تو خواني و نه من ؛
هست از پس پرده گفتگوي من و تو،  /  چون پرده برافتد، نه تو ماني و نه من .

زیباترین رباعیات خیام

.

text pictures of Omar Khayyam poems

text pictures of Omar Khayyam poems

( 46 )

کس خلد و جحيم را نديده است اي دل  /  گوئي که از آن جهان رسيده است اي دل ؟
اميد و هراس ما بچيزي است کزان ،  /  جز نام و نشاني نه پديد است اي دل !

.

شعر های می و مستی خیام

شعر های می و مستی خیام

( 47 )

زان کوزه مي که نيست در وي ضرري ،  /  پر کن قدحي بخور، بمن ده دگري ؛
زان پيشتر اي پسر که در رهگذري ،  /  خاک من و تو کوزه کند کوزه گري .

.

رباعیات دلکش خیام - عکس شعر

رباعیات دلکش خیام – عکس شعر

( 48 )

وقت سحر است خیز ای مایۀ ناز  / نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز

کان ها که بجایند نپایند کسی  /  وآن ها که شدند کس نمی آید باز

.

شعر عکس

شعر عکس

( 49 )

در کارگه کوزه گري بودم دوش ،  /  ديدم دو هزار کوزه گويا و خموش ؛
هر يک بزبان حال با من گفتند:  /  «کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش ؟»

شعر های با معنی خیام

.

شعر عکس زیبا

شعر عکس زیبا

( 50 )

دوري که در آمدن و رفتن ماست ،  /  او را نه نهايت ، نه بدايت پيداست ،
کس مي نزند دمي درين معني راست ،  /  کاين آمدن از کجا و رفتن بکجاست !

.

شعر های فلسفی خیام

شعر های فلسفی خیام

( 51 )

ديدم بسر عمارتي مردي فرد،  /  کو گل بلگد مي زد و خوارش مي کرد،
وان گل بزبان حال با او مي گفت :  /  ساکن ، که چو من بسي لگد خواهي خورد!

.

رباعیات حکیم عمر خیام - عکس

رباعیات حکیم عمر خیام – عکس

( 52 )

بر چهرۀ گل نسیم نوروز خوش است  /  در صحن چمن روی دلفروز خوش است

از دی که گذشت هرچه گوئی خوش نیست  /  خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

.

نگاره های رباعیات خیام

نگاره های رباعیات خیام

( 53 )

هنگام صبوح اي صنم فرخ پي ،  /  بر ساز ترانه اي و پيش آور مي ؛
کافکند بخاک صد هزاران جم و کي  /  اين آمدن تيرمه و رفتن دي .

.

شعر های زیبای می و مستی - رباعیات خیام

شعر های زیبای می و مستی – رباعیات خیام

( 54 )

اجزاي پياله اي که در هم پيوست ،  /  بشکستن آن روا نمي دارد مست ،
چندين سر و ساق نازنين و کف دست ،  /  از مهر که پيوست و به کين که شکست ؟

گلچین رباعیات خیام

.

گزیده ی رباعیات خیام + شعر عکس

گزیده ی رباعیات خیام + شعر عکس

( 55 )

از آمدنم نبود گردون را سود،  /  وز رفتن من جاه و جلالش نفزود؛
وز هيچکسي نيز دو گوشم نشنود،  /  کاين آمدن و رفتنم از بهر چه بود!

.

عکس نوشته های خیام

عکس نوشته های خیام

( 56 )

يکچند به کودکي به استاد شديم ؛  /  يکچند ز استادي خود شاد شديم ؛
پايان سخن شنو که ما را چه رسيد:  /  چون آب برآمديم و چون باد شديم !

.

شعر کوتاه خیام

شعر کوتاه خیام

( 57 )

در پاي اجل چو من سر افکنده شوم ،  /  وز بيخ اميد عمر برکنده شوم ،
زينهار، گلم بجز صراحي نکنيد،  /  باشد که ز بوي مي دمي زنده شوم .

شعر های زیبا

.

گلچین رباعیات خیام

گلچین رباعیات خیام

( 58 )

مرغي ديدم نشسته بر باره توس ،  /  در چنگ گرفته کله کيکاوس ،
با کله همي گفت که : افسوس ، افسوس !  /  کو بانگ جرس ها و کجا ناله کوس ؟

.

شعر زیبا

شعر زیبا

( 59 )

با یار چو آرمیده باشی همه عمر  /  لذات جهان چشیده باشی همه عمر

هم آخر کار رحلتت خواهد بود  /  خوابی باشد که دیده باشی همه عمر

رباعی های زیبای خیام

.

گلچین خیام

گلچین خیام

( 60 )

گاويست بر آسمان قرين پروين ،  /  گاويست دگر نهفته در زير زمين ؛
گر بينائي ، چشم حقيقت بگشا:  /  زير و زبر دو گاو مشتي خر بين .

.

رباعیات خیام

رباعیات خیام

( 61 )

گر من ز مي مغانه مستم ، هستم ،  /  گر کافر و گبر و بت پرستم ، هستم ،
هر طايفه اي بمن گماني دارد،  /  من زان خودم ، چنانکه هستم هستم .

گزیده رباعیات عمر خیام + عکس شعر

.

زیباترین شعر های خیام

زیباترین شعر های خیام

( 62 )

آن قصر که بهرام درو جام گرفت ،  /  آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت ؛
بهرام که گور مي گرفتي همه عمر،  /  ديدي که چگونه گور بهرام گرفت ؟

.

best poems of Omar Khayyam

best poems of Omar Khayyam

( 63 )

بر لوح نشان بودني ها بوده است ،  /  پيوسته قلم ز نيک و بد فرسوده است ؛
در روز ازل هر آنچه بايست بداد،  /  غم خوردن و کوشيدن ما بيهوده است .

.

اشعار دلکش حکیم عمر خیام

اشعار دلکش حکیم عمر خیام

( 64 )

آن قصر که بر چرخ همي زد پهلو،  /  بر درگه او شهان نهادندي رو،
ديديم که بر کنگره اش فاخته اي  /  بنشسته همي گفت که : «کوکو، کوکو؟»

.

دلکش ترین رباعیات خیام

دلکش ترین رباعیات خیام

( 65 )

هر سبزه که بر کنار جوئي رسته است ،  /  گوئي ز لب فرشته خوئي رسته است ؛
پا بر سر هر سبزه به خواري ننهي ،  /  کان سبزه ز خاک لاله روئي رسته است .

.

نگاره های بالا بر اساس نسخه ی صادق هدایت ساخته شده است.

به دلیل محدودیتهایی که وجود دارد از انتشار تعدادی از شعر نگاره ها خودداری کردم.

با سپاس از همراهی شما، امیدوارم امسال تابستانی شاد همراه با سفر های باحال داشته باشید

.

فاندون، حس خنده و شادی